beton

Plaatsing van een wapening, vervolgens het storten van het trilbeton

De volgende stap bestaat uit het plaatsen van de wapening en vervolgens het storten van het trilbeton. De bakstenen zijn dus geïmmobiliseerd en het paneel krijgt vorm. Zodra dit is voltooid, zal de muur een dag drogen alvorens over te gaan tot de volgende fasen van de productie.

Zodra de wand volledig droog is, wordt deze in een afgesloten ruimte geplaatst en bespoten met een 6,5 cm dikke isolatielaag van polyurethaanschuim.

Het automatische injectieproces resulteert in een gelijkmatige verdeling van het isolatiemateriaal en daarom zijn er geen groeven, scheuren of koudebruggen te verwachten. Volgens een studie van de Katholieke Universiteit Leuven is het verschil tussen de theoretische U-waarde (isolatiecoëfficiënt) en de praktische U-waarde minimaal, een uitstekend resultaat dat absoluut niet te bereiken is in de traditionele bouw.

Op de isolatielaag, en altijd volgens computerberekeningen, worden dan de kanalen en elektrische kasten bevestigd. Vervolgens wordt een laatste laag isolerend beton gelegd, gevolgd door een gladde toplaag.

De muur wordt dan verplaatst naar een ander deel van de fabriek. Het wordt rechtop gezet en de verbinding wordt gecontroleerd. Speciale vormen (bijv. afgerond) worden in dit stadium handmatig gelegd. Zodra de kwaliteit van de wand is goedgekeurd, worden de buitenste vensterbanken, de glaspanelen en eventueel de rolluiken geplaatst. Na een laatste kwaliteitscontrole is de muur klaar om naar de bouwplaats te worden getransporteerd: de montage van het huis wordt uiteraard ter plaatse uitgevoerd.

Eerst worden de funderingen gestort, die vervolgens worden afgedekt met een balk van gewapend beton. Nu is het tijd om zorg te dragen voor het rioolsysteem, de waterdichtheid, de isolatie van de vloer en de deklaag.

De buitenmuren worden aan deze funderingen verankerd door een systeem van pennen en pengaten. De muren worden aan de plaat bevestigd met stalen haken en deuvels en gestort beton. Om koudebruggen te vermijden, zullen de kruisingen tussen de isolaties van twee aangrenzende muren perfect zijn dankzij het polyurethaanschuim.

De binnenmuren worden vastgeschroefd aan de buitenmuren en vervolgens vastgezet met een mortelbad. Als de eigenaar kiest voor een bewoonbaar dak, worden de dragende muren bedekt met een laag beton. De buiten- en binnenwanden van de verdieping worden aan deze verdieping bevestigd. Daarna volgt de afwerking van het dak met behulp van geprefabriceerde dakelementen.

Niets staat nu nog verdere afwerkingswerkzaamheden in de weg (badkamer, keuken, vloeren, etc.), die grotendeels op de traditionele manier worden uitgevoerd.