Aller au contenu
ketel-vervangen

Wat zijn de regels voor het onderhoud van mijn verwarmingsketel en schoorsteen?

Het onderhoud van de ketel en de schoorsteen is essentieel om de gebruiker te beschermen tegen elk risico van bedwelming of brand. installateur-verwarmingGas is een onzichtbare en reukloze verbinding. Een lek kan echter hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken die leiden tot een langzame dood. Hetzelfde geldt voor koolmonoxide dat uit de schoorsteen vrijkomt. Daarom moeten enkele regels worden gevolgd om dit soort incidenten te voorkomen.

Onderhoud van een schoorsteen

Een open haard kan op verschillende manieren worden onderhouden. De technieken zijn verschillend afhankelijk van de afzetting van verbrandingsdeeltjes en roet in de leidingen en kanalen.

Eenvoudige onderhoudsprocedures

Verwijdering van as

Als er hout in de schoorsteen wordt verbrand, wordt er as op de bodem van de schoorsteen afgezet. Te veel as kan de luchttoevoer naar het vuur verhinderen, met als gevolg een slechte verbranding. Om dit te verhelpen dient u regelmatig de overtollige as te verwijderen, waarbij u erop moet letten dat u het rooster van de haard niet vervormt.

Schoonmaken van de schoorsteenwanden

Als gevolg van de verbranding worden de binnenwanden van de schoorsteen en de schoorsteen bedekt met de uitstoot van deeltjes. Dit is roet dat de kwaliteit van de verbranding aantast. Regelmatige reinigingssessies zijn essentieel om de schoorsteen goed te laten werken.

Uitzonderlijke procedures

Schoorsteenvegen van het uitlaatkanaal

De regelgeving met betrekking tot het vegen van schoorstenen is zeer streng. Elke afdeling heeft zijn eigen gezondheidsvoorschriften die voorschrijven dat de rookgas- en verbrandingsdeeltjesafvoerkanalen in een veilige en bedrijfsklare toestand moeten worden gehouden. Ze moeten daarom worden geveegd, geïnspecteerd en gecertificeerd voor het vegen van schoorstenen. Daarnaast is de frequentie van het jaarlijkse onderhoud twee keer per jaar, waarvan één keer vooral tijdens de verwarmingsperiode.

Deflectoronderhoud

De deflector is het deel van de schoorsteen dat voorkomt dat de vlammen in de schoorsteen opstijgen. Om het te onderhouden, verwijdert u zorgvuldig alle roet dat is vastgeplakt door te verwijzen naar de instructies van de fabrikant. Dit is noodzakelijk om de circulatie van warme en koude lucht niet te belemmeren.

Schrobben van de rookcirculatiekanalen

Deze kanalen zijn installaties die zich rond de schoorsteeninzet bevinden. Ze maken het mogelijk een deel van de geproduceerde warmte terug te winnen en terug te brengen naar de ruimte. Om ze te schuren, steekt u gewoon een speld in de toegangsluiken en maakt u veegbewegingen om het roet van de muur los te maken.

Het vrijmaken van de luchtcirculatie van de schoorsteen

De warme lucht die door de schoorsteen wordt verwarmd, gaat door een luchtcirculatie die vaak vervuild is door roet. Deze kunnen worden verwijderd door met een borstel te vegen om te voorkomen dat er vuile lucht uit de schoorsteen komt.

Ketelonderhoud

Het doel van het onderhoud van de ketel is om het risico van gas- of koolmonoxidevergiftiging te vermijden. Een onderhoudscontract kan niet alleen de veiligheid van de mensen garanderen, maar ook een betere verbranding en betere prestaties van de ketel.

Ketelcontrole

De staat van een ketel wordt gecontroleerd door een professionele en gediplomeerde verwarmingsmonteur met een certificaat. De elementen waarop deze controle betrekking heeft, zijn normaal gesproken de brander, het verwarmingselement, de veiligheidsvoorzieningen van het toestel, het warmtedistributiesysteem en de rookgasafvoer.

Reiniging en afstelling

Bij een oliegestookte ketel heeft de reiniging betrekking op de brander, een van de elementen die voor de verbranding zorgen. Het doel van deze onderhoudsprocedure is het opsporen van mogelijke lekken en storingen in de pomp of de elektroden.

De sproeier is ook een belangrijk onderdeel van dit type ketel. Afhankelijk van het advies van de verwarmingsinstallateur kan het zijn dat hij deze moet vervangen door een nieuwe.

Wat de afstelling betreft, heeft dit invloed op verschillende punten zoals de elektrode-afstelafstand, de positie van de vlammenhouder, enz.

Evaluatie van luchtverontreinigende stoffen

De evaluatie begint met een meting van de CO2-uitstoot van de ketel, die moet voldoen aan de normen. Vervolgens past de verwarmingsinstallateur de brander aan en analyseert tegelijkertijd de dampen en de kwaliteit ervan.

Conclusie :

Al met al zijn de regels voor het onderhoud van de ketel en de schoorsteen zeer restrictief vanuit technisch oogpunt, maar ook wat betreft de kosten. Toch voorkomen ze risico’s voor de gebruikers. De aanpassingen die tijdens dit onderhoud worden gedaan, zullen ook de prestaties van uw ketel verbeteren en bijdragen tot het behoud van het milieu. Preventie door regelmatig onderhoud is de beste manier om de gevaren van het gebruik van deze verwarmingssystemen te vermijden.