Aller au contenu
licht-renoveren

Hoe kan men oude elektrische installaties in overeenstemming brengen met de voorschriften?

De nieuwe regelgeving (AR van 01/07/92 – MB van 04/08/92) verplicht oude installaties (van vóór 1982) dan ook om te voldoen aan de RGIE of de algemene regelgeving voor elektrische installaties. Het gaat om meer dan 2,7 miljoen woningen van vóór 1982, waarvan bijna de helft van vóór 1950. Dat gezegd hebbende, zijn afwijkingen toegestaan. Ze houden rekening met wat men de « erfenis van het verleden » kan noemen, waardoor bijvoorbeeld het onderhoud van geleiders met een doorsnede van 1 mm2 mogelijk is. Opgemerkt moet worden dat op dit moment meer dan 1.500.000 woningen geen aardverbinding hebben. Hun installaties dateren eigenlijk uit een tijd dat huishoudelijke apparaten, hifi, televisies en halogeenlampen nog geen deel uitmaakten van het dagelijks leven. Vandaag zullen al deze installaties echter geleidelijk aan moeten worden aangepast aan het RGIE. Dit zijn vooral veiligheidsmaatregelen, omdat bekend is dat 15% van de branden van elektrische oorsprong zijn.

Wat staat er in het RGIE?

Elk denkbaar geval wordt behandeld, met natuurlijk de toepassingsregels. Het zou natuurlijk vervelend zijn om hier alles in detail te bespreken, maar laten we eens goed kijken naar wat het individu bezighoudt.

Verplicht inspectierapport

Conformiteit-elektriciteitWeet dat de verkoper bij de aankoop van een woning (appartement, huis) verplicht is een geldig keuringsrapport van de elektrische installatie voor te leggen, maar deze ook in de koopakte te laten vermelden.

Als de gekochte woning niet is aangepast en de installatie is gecontroleerd, blijft het keuringsrapport 25 jaar geldig. Dus wees voorzichtig als je een huis koopt dat meer dan 25 jaar oud is.

In ieder geval moet een inspectierapport deel uitmaken van het verkoopcontract. Dit verslag moet worden opgesteld door een erkende instantie.

Uw vragen:

Waarom moet ik deze inspectie doen?
Met wie moet ik contact opnemen?
Wie moet de inspectie uitvoeren?
Wanneer moet ik de inspectie uitvoeren?
Hoe lang moet ik wachten op een afspraak en mijn verslag?
Hoeveel kost het?
Wat gebeurt er als mijn test negatief is?

De uitrusting

Inbouw- of opbouwapparatuur moet door het CEBEC worden goedgekeurd. Dit label van conformiteit met de normen van het Belgisch Elektrotechnisch Comité (CEB-BEC, een officieel door het Belgisch Instituut voor Normalisatie erkende vzw) wordt toegekend na een hele reeks even strenge als talrijke tests, uitgevoerd door zijn « Centraal Elektriciteitslaboratorium ».
Het circuit

Er zijn minstens twee aparte circuits voorzien: een stekkercircuit en een lichtcircuit. Het maximum aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten is 8 per circuit.

Het gebruik van geleiders met een doorsnede van minder dan 2,5 mm2 is verboden, met uitzondering van de doorsnede van 1,5 mm2 voor stroomkringen zonder contactdozen. Voor gemengde circuits (stopcontacten en lichtpunten) wordt elk lichtpunt beschouwd als een stopcontact. De geleiderdoorsnede van 6 mm2 in mono.

De doucheruimte

In de badkamer is de elektrische installatie beveiligd met een differentieelschakelaar van maximaal 30 mA. Een extra equipotentiaalvereffening is nodig om alle geleidende elementen, machinevlakken, elektrische apparaten en leidingen, evenals stalen badkuipen of douchebakken met elkaar te verbinden. De schakelaars moeten tweepolig zijn.

De doucheruimte is uiteraard een risicogebied; daarom zijn rond de douches en baden twee beschermingszones bepaald. Dit wordt het enveloppevolume en het beschermingsvolume genoemd.

Het volume van de enveloppe

Het is het externe volume van het bad of de douche, beperkt door enerzijds de verticale vlakken rond het bad of de douche en anderzijds door een horizontaal vlak dat 2,25 meter boven de bodem van het bad of de douche uitsteekt.

In deze ruimte zijn geen elektrische apparaten toegestaan die niet worden gevoed met een zeer lage spanning (bijv. l2 volt AC). Een waterverwarmer is mogelijk zolang de beschermingsgraad minstens lP25 is.

De leidingen

In woonvertrekken, woonwerkeenheden en in gemeenschappelijke ruimten van wooncomplexen zijn alleen de volgende legmethoden toegestaan, mits de doorsnede van de geleiders van de elektrische leidingen niet groter is dan 35 mm2 .

Voor elektrische leidingen VOB, VOBs en VOBst :

Plaatsing onder een kunststof buis die aan de wanden is bevestigd of erin is ingebed
Montage in holle plinten of niet-metalen frames

Voor VGVB-elektrische leidingen :

Blootgestelde installatie met bevestiging aan de wanden
Het leggen onder een kunststof of metalen buis die aan de wanden is bevestigd of erin is ingebed
Montage in holle plinten of frames

Voor WB, VFVB en VHVB elektrische leidingen :

Blootgestelde installatie op een plank, corbel of kabelgoot
Het leggen onder een plastic of metalen buis die aan de wanden is bevestigd of erin is ingebed
Montage in holle plinten of frames
Leggen in cellen, leegtes en gefabriceerde blokken
Spoelinstallatie in kanaalloze wanden

Quitter la version mobile