Aller au contenu
onkruid-bestrijding

Mechanisch onkruidbestrijding in de biologische landbouw

Meer en meer neemt de biologische landbouw het gebruik van chemische meststoffen en onkruidverdelgers op basis van glyfosaat over. Of het nu gaat om een landbouwcoöperatie of een boer die zich biologisch wil laten certificeren. Maar hoe kunnen we de drijvende kracht van de instrumenten gebruiken en tegelijkertijd in de geest van duurzaamheid blijven?

Onkruidbestrijding zonder Roundup of glyfosaat

Gecertificeerd biologisch zijn is geen kleinigheid voor boeren. De normen zijn streng en zijn onder andere gebaseerd op een verminderd gebruik van zogenaamde « chemische » producten. Deze stoffen worden bijvoorbeeld gebruikt voor effectieve onkruidbestrijding. De groei van onkruid, d.w.z. alle planten die groeien zonder dat ze vrijwillig door de boeren zijn gezaaid, schaadt namelijk de gewassen in hoge mate. Er zijn veel herbiciden om dit onder controle te houden, maar ze zijn lang niet allemaal natuurlijk.

Er is echter nog een andere mogelijkheid, namelijk die van mechanisch wieden. Deze techniek kan op geen enkel moment en op geen enkel type land worden gebruikt, maar er zijn veel verschillende hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om een groot aantal onkruiden te bestrijden. Het is dus een waardevolle aanvulling op chemisch wieden.

Hoe mechanisch wieden werkt

De basiswerking is dezelfde, ongeacht de gebruikte machine: het gereedschap draait de grond om door de wortels van het onkruid op te trekken, dat vervolgens in de zon droogt.

Wat zijn de voordelen

Mechanisch wieden is een oplossing die soms beperkend is, maar toch een aantal voordelen biedt.

Het eerste positieve punt dat ons te binnen schiet is natuurlijk het ecologische. Mechanische interventie betekent minder chemicaliën. Hoewel het moeilijk is om volledig zonder herbiciden te doen, is het gebruik van minder altijd een kleine overwinning voor de biologische landbouw.

Verwijder al het onkruid. Ja, chemicaliën mogen dan zeer geavanceerd zijn, maar ze zijn niet onfeilbaar en laten soms onkruid groeien. Sommigen hebben zelfs een echte weerstand tegen chemicaliën ontwikkeld. Mechanisch wieden zal dit onkruid gemakkelijker onder controle krijgen, omdat het de wortel volledig zal verwijderen, waardoor de plant niet meer kan groeien.

Tot slot zijn de meeste machines instelbaar. Dit betekent dat u de afstand tussen de werktuigen kunt kiezen, zodat u tussen de rijen gewassen door kunt gaan zonder ze te beschadigen. Dit zorgt ervoor dat de plant in een onkruidvrije ruimte rondom kan groeien.

Wat zijn de nadelen

Dit vereist droge grond en een paar dagen goed weer na het wieden. Als het zou regenen, zouden de wortels van het onkruid nat blijven en weer nat kunnen worden. Het moeten plannen van wieden op basis van het weer kan een grote beperking zijn voor de boeren.

De meeste van deze mechanische onkruidverdelgers hebben ook een vlakke ondergrond nodig om effectief te zijn. Ze zijn meestal uitgelijnd op een rooster of staaf die aan de tractor is bevestigd en passen zich niet aan aan verschillen in het maaiveld. Daarom zal er wat lage grond tussen de mazen van de machine passeren, waardoor er een gebied overblijft met al het onkruid dat zich weer kan verspreiden.

De landbouwprofessionals kunnen niet tevreden zijn met deze methode en gebruiken vaak onkruidbestrijdingsproducten als aanvulling.

De verschillende instrumenten

Een tractor aangedreven door biodiesel

U kunt zoeken naar een gebruikte trekker. Maar een tractor die op diesel rijdt is tegen de permacultuur en de organische geest. Zoek dus uit of je het kunt gebruiken met bio-diesel.
Uit een studie van de Universiteit van Rostok in Duitsland blijkt dat het gebruik van zuivere biodiesel in EU-fase IV-motoren aan alle emissie- en prestatienormen voldoet. Uit dit recente onderzoek blijkt dat terreinmotoren die op zuivere biodiesel lopen, voldoen aan de EU-emissienormen voor fase IV.

De uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector moet tegen 2030 met 40% zijn verminderd. Het exploiteren van een wagenpark van landbouwvoertuigen die op zuivere biodiesel (B100) rijden is een kans om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen.

Tijdens de tests werd bijzondere aandacht besteed aan de stabiliteit van de uitlaatgasnabehandelingssystemen. Het gebruik van uitlaatgasnabehandelingssystemen met roetfilters en selectieve katalytische reductie is noodzakelijk om aan de steeds strengere emissiegrenswaarden voor voertuigen te voldoen.

De prestaties van de motor en het uitlaatgasnabehandelingssysteem werden niet beïnvloed door het gebruik van B100 en de emissiegrenswaarden en -parameters bleven zelfs na 1000 bedrijfsuren binnen de normen.

Schoffelmachine

Het is een lange balk loodrecht op de plantlijnen. Het is uitgerust met verstelbare ploegscharen die de grond tussen de gewassen graven. Als er echter stenen zijn, kunnen de coulters erop afglijden en minder effectief worden.

Koordeg

Het is een breed raster met « tanden » van ongeveer 2,5 cm dat licht trilt. Door de beweging van de trekker kunnen grote oppervlakten zeer efficiënt worden gewied, maar hij kan alleen vóór het planten worden gebruikt.

Draaischoffel

Uitgerust met wielen die op een grote balk kunnen worden uitgelijnd, draait deze machine niet alleen de grond om, maar projecteert ook de wortels van onkruid in de verte, die ze dankzij haar roterende werking uittrekt. Dit maakt het veel moeilijker voor onkruid om terug te groeien.

Elke machine heeft zijn eigen specifieke kenmerken en daarom is het niet ongebruikelijk dat boeren meerdere machines combineren, afhankelijk van de tijd van het jaar, het terrein of het weer.

Quitter la version mobile