Aller au contenu
synthetisch-schuim

Isolatie

Natuurlijk is de grootste energie-efficiëntie die kan worden verkregen, het hebben van een « Thermosfles »-huis. Maar wil je in het donker leven, in een huis met slechts een kleine opening? Nee, natuurlijk niet. Utopisch.

Het doel moet dan zijn om te leven in een huis dat een minimum aan energie verbruikt en relatief luchtdicht is: dit is het « passieve » of « energiezuinige » huis.

Wonen in passieve huisvesting: uw eerste zorg.

Ventileer goed!

Hoe kunt u profiteren van een dubbel voordeel? Wat te doen in oude huizen? Wat te doen in nieuwe woningen? Hoe kunnen we dit doen?

U kunt het warmteverlies aanzienlijk verminderen met thermische isolatie, hoogwaardige beglazing en een goede luchtdichtheid. Maar pas op: isoleren zonder ventilatie maakt van uw huis een ‘thermosfles’. Een huis is als het menselijk lichaam, het moet kunnen ademen.

De ventilatie van uw huis is daarom essentieel. En wel om drie belangrijke redenen: hygiëne, gezondheid en veiligheid.

Hygiënische redenen: een goede ventilatie zorgt voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van muffe lucht, condensatie en geuren.
Gezondheidsredenen: een goed geventileerde ruimte elimineert de vorming van schimmels en bepaalde schadelijke organismen (mijten). Dit vermindert het risico op allergieën aanzienlijk en verbetert de levensduur van uw huis.
Veiligheidsredenen: Een adequate luchttoevoer zorgt voor een goede werking van open verbrandingsinstallaties en voorkomt zo gevaarlijke concentraties koolmonoxide (CO1), een oorzaak van dodelijke vergiftiging. Bovendien hoeven met een ventilatiesysteem de ramen niet meer te worden geopend voor de ventilatie, waardoor het risico op inbraak wordt vermeden.

Wat te doen in oude huizen?

Ventilatie is geen probleem: er is luchtinfiltratie (vaak vervelend) via ramen, deuren, luiken… Maar dergelijke ventilatie – ongecontroleerd – voldoet niet aan de huidige criteria van comfort en energiebesparing. De hoeveelheid aangevoerde koude lucht wordt niet gecontroleerd en de warmteverliezen (= energie) zijn aanzienlijk en dragen bij aan uw energierekening. De eerste stap is dus om de overmatige toevoer van lucht van buitenaf te verminderen en tegelijkertijd de « lekkage » van warmte te verminderen.

Wat te doen in nieuwe woningen?

Ventilatie bestaat uit het binnenbrengen van nieuwe lucht en het afvoeren van muffe lucht. Er zijn verschillende systemen, variërend van natuurlijke ventilatie met eenvoudige roosters tot gecontroleerde mechanische ventilatie of een combinatie van beide. Voor elk ventilatiesysteem is het belangrijk dat het toegevoerde luchtdebiet correct kan worden ingesteld. Op deze manier kunnen warmteverliezen worden beheerst.

Het systeem dat universeel geaccepteerd is in nieuwe behuizingen: dubbele-stroom mechanische ventilatie. Hoe werkt het? Om warmte terug te winnen, om niet alleen de toevoer- en afvoerluchtstromen in balans te brengen, maar ook om de energie van de warme afvoerlucht over te brengen naar de verse toevoerlucht. Zo wint u op twee vlakken: de warmteverliezen worden tot een minimum beperkt en de binnentemperatuur blijft bijna constant. Het resultaat: aanzienlijke energiebesparingen! Door dit systeem te combineren met een warmtewisselaar recupereert u meer dan 90% van de warmte die zich in de afvoerlucht bevindt. Voor een woonoppervlakte van 150 m2 zou de besparing 300 liter stookolie per jaar bedragen.

Conclusie: een goed ventilatiesysteem biedt een dubbel voordeel: controle en vermindering van warmteverliezen tot hun eenvoudigste uitdrukking en de garantie van gezonde binnenlucht. Te allen tijde.

Welke isolatiematerialen moeten worden gebruikt?

Een belangrijk advies: voordat u enige isolatie aanbrengt, moet u uw accommodatie ontwerpen volgens het principe van energiezuinige woningen, die, zoals we hebben gezien, gericht moeten zijn op het verminderen van de verwarming en het regelen van de luchtdichtheid.

Zodra deze twee doelstellingen zijn bereikt, kunt u overgaan tot de keuze van de isolatiematerialen.
Kies op basis van twee criteria: comfort en gezondheid.

Aan de comfortzijde, denk aan de :

U-coëfficiënt (ook wel K of Lambda genoemd, wordt uitgedrukt in watt/m2.°C). Deze coëfficiënt geeft het warmtegeleidingsvermogen weer, d.w.z. de hoeveelheid warmte die het materiaal over een bepaald oppervlak, een bepaalde tijd en een bepaald temperatuurverschil tussen twee punten aan weerszijden van de wand van het materiaal laat passeren. Te allen tijde. Welke isolatiematerialen moeten worden gebruikt?
Een belangrijk advies: voordat u enige isolatie aanbrengt, moet u uw accommodatie ontwerpen volgens het principe van energiezuinige woningen, die, zoals we hebben gezien, gericht moeten zijn op het verminderen van de verwarming en het regelen van de luchtdichtheid.

Thermische inertie

In een ruimte die geïsoleerd is door een isolatielaag en een lichte voering (interne isolatie), is de thermische inertie laag en duurt het slechts een korte tijd om de lucht in de ruimte op te warmen. Deze eigenschap is een voordeel in het geval van kamer-voor-kamer-geprogrammeerde verwarming.

In de zomer echter, zal de minste zonnestraal de temperatuur sterk doen stijgen, en de temperatuur zal net zo snel dalen als dat hij gestegen is wanneer de zon verdwijnt. Het gevoel van ongemak is duidelijk.

Het gebruik van uitwendige isolatie of een stevige isolatiewand verhoogt de thermische inertie en vermindert daardoor de temperatuurschommelingen.

Weerstandscoëfficiënt tegen waterdampdiffusie (« mu »-waarde). De overdracht van waterdamp is min of meer snel, afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de materialen uitgedrukt in deze « Mu-coëfficiënt ».

De warmteweerstand « R » (uitgedrukt in m2. K/W) wordt verkregen door de dikte (in meter) te delen door het warmtegeleidingsvermogen U (lambda) van het isolatiemateriaal. Hoe hoger de « R », hoe meer het product geïsoleerd is.

Akoestische isolatie. Een zeer belangrijke factor voor vloeren. We vertellen u er later meer over in detail.