Aller au contenu
Bloementeelt

Welke opleiding heb je nodig om bloemist te worden?

Bloementeelt is een tak van de landbouw die zich bezighoudt met het kweken van bloeiende planten voor tuinen, groenstroken, terrassen en landschappen. Bloementeelt is een activiteit die deelneemt aan de ontwikkeling van nieuwe variëteiten en aan de verbetering van het ecosysteem met het oog op het verkrijgen van mooie bloemen. Deze activiteit kan leiden tot verschillende banen.

Een van de voordelen van de bloementeelt is het behoud van zeldzame en bedreigde (bloemen)soorten, maar een negatief aspect van de bloementeelt is het buitensporige gebruik van pesticiden en chemicaliën die na verloop van tijd een opmerkelijke verslechtering van de kwaliteit van het milieu veroorzaken en bepaalde dieren aantasten.

Wat is een bloemenkweker?Bloementeelt

Bloementeelt is een discipline die zich bezighoudt met de teelt van bloeiende planten. Een bloementeler is een beroepsbeoefenaar die gespecialiseerd is in het kweken en op de markt brengen van planten die bloemen voortbrengen. De beroepswerkzaamheden van een bloemkweker zijn talrijk:

Het bepalen van het soort ras dat moet worden geteeld naar gelang van de bodemgesteldheid en het klimaat;
Aanpassing van de milieuparameters in een kas;
Het uitvoeren van een lijst van taken, zoals grondbewerking en insectenbestrijding;
Uitvoeren van landschapswerkzaamheden;
Onderhouden van terreinen en groene ruimten;
Klanten helpen bij het kiezen van de juiste planten voor buiten/binnen.

De bloementeler berekent en analyseert ook gegevens om de hoeveelheid te gebruiken insecticiden, fungiciden en herbiciden te bepalen. Daarnaast doet hij aan enten, snoeien en bladverwijdering. Nadat de bloemen zijn geoogst, zorgt de bloementeler tenslotte voor de verpakking en de afzet ervan in een bedrijf dat gespecialiseerd is in de teelt en de afzet van bloemen.

Veel van de taken worden door de bloemkweker met de hand uitgevoerd, maar dit sluit niet uit dat computerprogramma’s worden gebruikt om sommige aanpassingen, zoals de lichtsterkte en de verwarming in de kassen, uit te voeren en de gegevens te analyseren.

De vaardigheden van een bloementelerBloementeelt

Net als de tuinbouw is de bloementeelt een activiteit waarvoor verschillende vaardigheden vereist zijn. Een bloemkweker moet lichamelijk fit zijn, omdat veel taken zwaar tillen vereisen. De bloementeler moet ook een goede technische kennis hebben van de apparatuur die hij gebruikt en van de beste manier om die te onderhouden. Bovendien is een goede kennis van plantenbiologie en -fysiologie een essentiële vaardigheid om dit werk tot in de perfectie uit te voeren. Bovendien moet een bloemkweker over voldoende kennis van computersoftware beschikken, die hij of zij bij bepaalde opdrachten zal moeten gebruiken. Deze baan is niet ontspannend.

De bloementeler kan ondernemer worden door een bedrijf te runnen dat bloembollen, bloemen en in sommige gevallen heesters kweekt en in de handel brengt. In dat geval moet hij of zij beschikken over management-, boekhoud- en marktkennis, die kan worden opgedaan door een tuinbouwopleiding of een studie aan een school.

Het werk van een bloemkweker kan, afhankelijk van de taak, in de open lucht of achter een computer worden gedaan, zodat het werk varieert naar gelang van het seizoen en de bloemkweker zich een tijdlang in ongemakkelijke situaties kan bevinden. Bloemkwekers werken meestal in teamverband, wat goede intermenselijke vaardigheden en een sterke teamgeest vereist.

Opleiding tot bloementeleraarBloementeelt

De specialiteit van de bloementuinder maakt deel uit van het beroep van tuinbouwer, een beroep voor mensen die gepassioneerd zijn door de natuur, het groen en het milieu. In een kwekerij bijvoorbeeld adviseert een bloemenkweker de klanten over de ideale keuze van bloemen voor op hun terras of in hun huis.

Er zijn verschillende diploma’s die toegang geven tot dit beroep, met of zonder baccalaureaat en afhankelijk van het niveau van de student. CAP Agricole Métiers de l’Agriculture, een van de twee BAC Pro Conduite de production horticoles of Technicien conseil-vente univers jardinerie.

Daarnaast zijn er verschillende BTSA zoals de BTSA Production Horticoles, de BTSA Aménagements Paysagers en de BTSA Agronomie Productions végétales. Daarnaast kan de student toegang krijgen tot een beroepslicentie in het management van landbouw- en agro-voedingsorganisaties, of kiezen voor een cursus in tuinbouw- en landschapsbedrijfsmanagement. Een andere beroepsvergunning geeft toegang tot dit beroep, de vergunning voor plantaardige productie. Het is ook mogelijk toegang te krijgen tot een cursus in fytosanitair beheer of een cursus in plantenbiotechnologie en rassencreatie.

Er zijn met name certificaten die de deuren naar dit beroep openen, namelijk de optie Brevet Professionnel belast met de groente-, fruit-, bloemen- en boomkwekerijproduktie, en ook de optie belast met een werkplaats voor tuinbouwproduktie.

Als u in de verleiding komt bloementuinder te worden, aarzel dan niet een opleiding te volgen of te gaan studeren aan een school die u zal opleiden in tuinbouwgerichte beroepen. Een baan in de landbouwsector kan geweldige werkervaring opleveren, of u nu uw eigen bedrijf begint of in loondienst bent.