olie-keten

Voor- en nadelen van oliegestookte ketels

Oliegestookte ketels blijven een van de meest voorkomende manieren van verwarmen. Hoewel ze enkele decennia geleden nog als modern werden beschouwd, verliezen oliegestookte ketels een deel van hun aantrekkingskracht ten opzichte van hernieuwbare energiebronnen zoals warmtepompen. Hieronder presenteren we de functie, voordelen, nadelen en kosten van olieverwarming en beschrijven we de milieu-impact van olieverwarming.

Hoe werkt olieverwarming?

In principe is de functie van olieverwarmingssystemen vrij eenvoudig. De olie wordt in de olietank gepompt en verwarmd. Met behulp van fijne straalpijpen wordt hij vervolgens verneveld en in de verbrandingskamer van de ketel gespoten, waar hij door elektrische vonken wordt ontstoken. De ontstane warmte wordt vervolgens overgedragen aan het ketelwater, dat vervolgens naar de radiator wordt getransporteerd. De uitlaatgassen worden via de schoorsteen uitgestoten.

De belangrijkste onderdelen van een olieverwarmingssysteem zijn :

de olietank,
de ketel,
het loodgieterswerk,
de open haard.

Een warmwateropslagtank kan ook worden gebruikt om sanitair warm water te produceren en op te slaan door het te verwarmen met olie, zodat er altijd voldoende warm water beschikbaar is. Er zijn verschillende varianten van de variabele-rendementsketel. Uiteraard voor het milieu, zoek naar degenen met de beste energie-efficiëntie.

Moderne condensatieketels

Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen:

constante temperatuur ketels,
lage temperatuur ketels,
condensatieketels.

oliegestookte ketelsConstante temperatuurketels worden nu als verouderd beschouwd en mogen niet meer worden geïnstalleerd omdat ze inefficiënt zijn en te veel brandstof verbruiken. Veel lage temperatuur ketels worden niet meer geproduceerd. Toch zijn er nog steeds installaties van dit verwarmingssysteem die tussen de 15 en 30 jaar oud zijn.

Op dit moment maken de meest efficiënte oliegestookte verwarmingssystemen gebruik van moderne condensatietechnologie. Naast de warmte die wordt opgewekt door de verbranding van olie, wordt ook de afvalwarmte van de schoorsteen gebruikt.

Dankzij deze technologie wordt het energieverbruik tot 30% gereduceerd, wat betekent dat er economischer en milieuvriendelijker warmte kan worden geproduceerd. Daarom zijn er overheidssubsidies beschikbaar om oude ketels te vervangen door nieuwe condensatieketels en zo energie te besparen.

De vraag rijst echter of het de moeite waard is om verouderde olieverwarmingssystemen te moderniseren. In feite zijn er enkele dingen die voor olieverwarming spreken, maar ovens hebben ook belangrijke nadelen.

Voor- en nadelen van mazout

ketel-brandstofolieIn weerwil van zijn slechte reputatie heeft olieverwarming ook positieve effecten voor de consument. Schommelende olieprijzen kunnen een voordeel zijn. Wie zich aanpast aan de markt kan bepalen wanneer en hoeveel olie wordt ingekocht. Daarnaast is het ook mogelijk om in goedkope fases olie op voorraad te kopen.

Ook de olietoevoer en het onderhoud zijn relatief eenvoudig. Omdat olieverwarmers nog steeds erg populair zijn, wordt er uit verschillende landen zwart goud geïmporteerd, zodat er geen knelpunten zijn. Dankzij de jarenlange ervaring kunnen de kachels ook zonder grote problemen door verwarmingsinstallateurs onderhouden en gerepareerd worden.

Als fossiele brandstof is olie echter slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar. Hoewel de komende jaren waarschijnlijk veilig zijn, kunnen de prijsstijgingen om politieke redenen doorgaan. Daarnaast wordt de grondstof olie gebruikt voor vele andere zaken, zoals brandstof en alledaagse producten, waardoor verwarming een verspilling lijkt.

Een ander groot nadeel is dat het verbranden van olie broeikasgassen produceert en een extreem negatief effect heeft op het klimaat en het milieu. Bovendien is voor olieverwarming vaak een grote tank nodig die relatief veel ruimte in beslag neemt in woningen. De beslissing om al dan niet gebruik te maken van een olieverwarmingssysteem is echter meestal ook een kwestie van kosten.

De kosten van de olieverwarming

De aankoop van een oliegestookte condensatieketel voor een typisch vrijstaand huis kost tussen de 4.000 en 7.000 euro. Daarnaast zijn er de kosten van een warmwatertank en een olietank, evenals de installatiekosten. Het is daarom moeilijk om een algemeen antwoord te geven op de vraag hoeveel een nieuw verwarmingssysteem op stookolie kost. In het algemeen mogen echter prijzen tussen 6.000 en 10.000 euro worden verwacht.

Het jaarlijkse olieverbruik van een gezin

Als oude verwarmingssystemen worden gemoderniseerd met nieuwere technologieën, komt dit meestal ook neer op ongeveer 7.000 euro.

De huidige bedrijfskosten zijn bijzonder moeilijk in te schatten, aangezien de olieprijzen aan constante schommelingen onderhevig zijn. Een eengezinswoning verbruikt gemiddeld ongeveer 2.000 liter olie per jaar, wat overeenkomt met een prijs van ongeveer 1.200 euro per jaar. In het algemeen is het gebruik van de condensatieketeltechniek echter onontbeerlijk, omdat deze niet alleen de verwarmingskosten bespaart, maar ook het milieu ontziet.

Wat is het effect van olieverwarming op het milieu?

Bij oliegestookte verwarmingssystemen valt één ding niet te ontkennen: ze produceren een hoge CO2-uitstoot en zijn daarom de meest vervuilende verwarmingssystemen op de markt. Maar het feit dat ze zo wijdverbreid zijn, komt ook ten dele ten goede aan de verwarmingssystemen. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om de uitstoot te verminderen, zodat de ecologische voetafdruk van olieverwarmingssystemen op zijn minst licht kan worden verminderd.

Er zijn hybride verwarmingssystemen die olieverwarming en thermische zonne-energie combineren. De zonne-energie draagt bij aan de productie van warm water en ondersteunt de verwarming, zodat de oliecondensatieketel op sommige dagen niet eens in gebruik hoeft te worden genomen. De combinatie van een oliecondensatieketel met een zonnesysteem is vooral aan te bevelen bij het upgraden of vervangen van de ketel. Dit betekent dat er minder olie wordt verbrand en het milieu wordt beschermd.

Er worden ook inspanningen geleverd om olie te produceren uit biomassa, die wordt gemengd met standaard stookolie en zo gedeeltelijk regenereerbaar wordt. Om redenen van klimaatbescherming zijn olieverwarmingssystemen echter op de lange termijn niet aan te bevelen, omdat ze op milieugebied eenvoudigweg niet kunnen concurreren met hernieuwbare energieën.

Hoewel olieverwarmingssystemen nog vele jaren in bedrijf zullen blijven, maken ze niet noodzakelijkerwijs deel uit van de verwarmingsmethoden van de toekomst. Om op een energie-efficiënte manier warmte uit olie te kunnen produceren, is het essentieel om gebruik te maken van de modernste condensatietechnologie. Dit bespaart u niet alleen kosten, maar vermindert ook de impact op het milieu. In het belang van de duurzaamheid is het echter de moeite waard om over te stappen op hernieuwbare energieën.

Conclusie

De twee energiebronnen voor verwarming zijn sinds lang olie en aardgas. Hoewel condensatieketels een hoog rendement hebben en dus minder vervuilend zijn, gaan steeds meer huishoudens over op schonere energiebronnen zoals biomassa (pelletkachel, houtketel) of warmtepompen, wat de energietransitie succesvol zal maken en de CO2-uitstoot zal verminderen.